Mobilis project in Anderlecht

130.000 m3 RINGSCAFF steigermateriaal zijn er gebruikt bij de bouw van het Mobilis-gebouw in Anderlecht.