De voordelen van goedkeuringen en certificaten voor steigerproducten

Goedkeuringen en certificaten voor steigerproducten - welke voordelen bieden ze voor u als gebruiker?

Z-8.22-901, NF-096/Nr. 20-09 of A34/000034: deze nogal cryptische omschrijvingen zijn de productgoedkeuringen voor het RINGSCAFF-steigersysteem. Veel steigerfabrikanten maken reclame met de goedkeuringen en certificaten waar hun producten en productieprocessen over beschikken. Maar wat betekenen deze precies? Welke voordelen bieden goedkeuringen en certificaten voor u als gebruiker? Als het u moeite kost om de vaak paginalange documenten door te worstelen en alle informatie over een correcte montage, technische details, normen en artikelnummers door te nemen, dan zullen ze u waarschijnlijk weinig zeggen. Wij willen hier verandering in brengen en in heldere bewoordingen uitleggen wat het doel is van certificaten en goedkeuringen.

 

Allereerst: wat betekent een certificaat of goedkeuring voor een steiger precies?

Het is eigenlijk vrij simpel: een goedkeuring voor een steigerproduct, zoals die worden uitgegeven door het Duitse DIBt, het Spaanse AENOR of het Franse AFNOR, bewijst dat het product voldoet aan de geldende nationale verordening inzake industriële veiligheid en gezondheid. Dat wil zeggen dat het steigerproduct betrouwbaar en veilig in het gebruik is. In sommige Europese landen is het voor steigerfabrikanten zelfs verplicht om de kwaliteit van bepaalde steigeronderdelen en de prestaties van hun steigers te laten keuren door een onafhankelijke instantie. Het product ontvangt vervolgens een technische goedkeuring. Alleen met deze goedkeuring mag de steiger worden verkocht en op bouwplaatsen worden gebruikt. Vervolgens wordt de productiekwaliteit van de steigeronderdelen officieel gecontroleerd. Als deze als goed wordt beoordeeld, wordt een certificaat van overeenstemming uitgegeven op basis van de technische goedkeuring.

 

De productgoedkeuring geeft aan dat het steigersysteem overeenkomstig de technische normen is getest en veilig is in het gebruik.
Het certificaat van overeenstemming geeft aan dat de productie van het steigersysteem is gecontroleerd en goed is bevonden.

 

Welke technische informatie biedt het document u?

Als u de productgoedkeuring of het certificaat van de steiger van uw keuze bekijkt, ziet u op de eerste pagina's welke onderdelen gecertificeerd zijn, op welke normen de goedkeuring is gebaseerd en hoe de standaardconfiguratie eruitziet. Als u nog wat verder door het document bladert, zult u merken dat de volgende pagina's behoorlijk wat technische gegevens bevatten. Dit dient twee doeleinden:

  1. De technische gegevens bieden een duidelijke beschrijving van het steigerproduct of -onderdeel en vermelden hoe de steiger tijdens het productieproces wordt gecontroleerd.
  2. Ze komen ook van pas op de bouwplaats, want de bouwkundig ingenieur heeft ze nodig om berekeningen te kunnen maken voor speciale configuraties.

Vanuit praktisch oogpunt is het dus heel logisch om een steiger te laten certificeren en goedkeuren.

 

Welke voordelen zijn er in de praktijk voor u?

Hoewel de uitleg van land tot land kan variëren, zijn de verschillende wet- en regelgevingen het over één ding eens: een werkgever dient ervoor te zorgen dat medewerkers hun werk overeenkomstig de geldende veiligheidsnormen kunnen doen. Niet-naleving verhoogt het risico op ongevallen aanzienlijk en kan zware sancties tot gevolg hebben. Het is dan ook een belangrijk voordeel voor werkgevers dat certificaten en goedkeuringen in de eerste plaats bevestigen dat een steiger veilig is in het gebruik.

Maar dat is niet het enige voordeel van een gecertificeerd systeem. Certificaten en goedkeuringen kunnen het u ook makkelijker maken en ervoor zorgen dat u tijd bespaart. Dit komt doordat de standaard steigerconfiguraties al weergegeven worden in de technische goedkeuring. Tenzij u een specifieke constructie nodig heeft, hoeft u op de bouwplaats dus geen statische berekeningen of tekeningen te maken. Deze staan immers al in het bijgeleverde document.

Daarom is een gecertificeerd steigerproduct doorgaans een goede investering. Bovendien heeft een aantoonbaar hoogwaardig product een langdurig hoge vervangingswaarde.

 

Zijn buitenlandse certificaten en goedkeuringen ook zinvol?

Het kan gebeuren dat u de lijst van certificaten van een steiger bekijkt en er geen instantie uit uw land tussen staat. Hoe zit het als uw steiger over bijvoorbeeld een Duits certificaat beschikt, maar u wilt hem in Nederland opzetten? Elk land heeft natuurlijk eigen wet- en regelgeving waar een steiger aan moet voldoen. Maar dat betekent niet dat een buitenlands certificaat niet zinvol is voor u. Het certificaat dat wordt uitgegeven door het Duitse DIBt komt bijvoorbeeld al voor een groot deel overeen met de internationaal geldende normen en voorschriften. Daarom wordt dit Duitse certificaat ook in veel andere landen geaccepteerd, aangezien de normen vergelijkbaar zijn met de normen die in die landen gelden.

Wilt u weten over welke certificaten en goedkeuringen het Scafom-rux-systeem van uw keuze beschikt? In ons Download center vindt u een overzicht.

 

Ga terug

Reacties

Reactie toevoegen

Wat is de som van 8 en 8?

Neem contact op

Stronger. Together.

Het Scafom-rux-team is er om u te ondersteunen bij al uw vragen. Neem contact met ons op door op de onderstaande knop te klikken.