Decarbonisatie in de maritieme industrie - nieuwe regelgeving voor CO2-reductie

Decarbonisatie in de maritieme industrie - nieuwe regelgeving voor CO2-reductie

Klimaatverandering en hoe we dit kunnen tegengaan is ongetwijfeld een van de meest besproken onderwerpen wereldwijd. Het Klimaatakkoord van Parijs van 2015 speelt hierin een belangrijke rol. Met het Akkoord van Parijs hebben 195 landen zich duidelijk ten doel gesteld om een temperatuurstijging van meer dan 2 °C ten opzichte van het pre-industriële tijdperk te voorkomen. Om dit te bereiken moet de wereldeconomie op korte termijn aanzienlijk minder koolstof uitstoten - met andere woorden, de economie moet koolstofarm worden.

Om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te bereiken, staat de industrie nu voor ingrijpende veranderingen. Dit heeft ook gevolgen voor de klanten van Scafom-rux, bijvoorbeeld in de maritieme industrie. Hier staat het jaar 2023 in het teken van decarbonisatie. Dit komt doordat de nieuwe koolstofregels van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) sinds 1 januari 2023 van kracht zijn. Lees hier meer over wat erachter zit.

 

De maritieme industrie is verantwoordelijk voor 3% van de wereldwijde CO2-uitstoot

De maritieme industrie is één van de belangrijkste pijlers van de wereldeconomie. Elke dag steken duizenden schepen de oceanen over en vervoeren zo'n 90% van alle goederen naar hun bestemming. En de industrie groeit gestaag. De scheepvaart wordt immers beschouwd als de meest energie-efficiënte manier van goederentransport, omdat enorme hoeveelheden handelsgoederen met slechts één schip naar hun bestemming kunnen worden gebracht.

Wat aanzienlijk bijdraagt aan het feit dat we vandaag de dag in een geglobaliseerde en sterk verbonden wereld leven, heeft ook een prijs: hoewel vervoer per schip relatief energiezuinig is, is het verantwoordelijk voor ongeveer 3 procent van de wereldwijde door de mens veroorzaakte uitstoot. Om dit in perspectief te plaatsen: als de maritieme industrie een land zou zijn, dan zouden er maar vijf landen zijn die elk jaar meer broeikasgassen uitstoten.

De reden voor deze relatief hoge CO2-uitstoot in de maritieme industrie is de zware stookolie waarmee de schepen grotendeels worden aangedreven. Deze bevatten aanzienlijk meer zwavel en andere vervuilende stoffen dan brandstoffen die bijvoorbeeld op het land worden gebruikt.

Als de maritieme industrie zou blijven groeien zoals nu, verwachten experts dat dit een verdere toename van schadelijke broeikasgassen van 50 tot 250 procent zou veroorzaken. En daarmee zouden de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 om de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan twee graden Celsius in 2100, niet worden gehaald.

 

50% minder uitstoot van broeikasgassen door de maritieme industrie tegen 2050

Om de vervuiling door de maritieme industrie tegen te gaan en zo de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te bereiken, heeft de IMO in 2018 een klimaatstrategie aangenomen. Volgens deze strategie moet de jaarlijkse uitstoot door de scheepvaart tegen 2030 met 40% zijn verminderd en tegen 2050 zelfs minstens zijn gehalveerd.

Vertegenwoordigers van de sector roepen zelfs op om de internationale scheepvaart tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Als reactie hierop zal de klimaatstrategie van de IMO naar verwachting dit jaar worden herzien.

Met haar klimaatstrategie voor de maritieme industrie stelt de IMO behoorlijk ambitieuze doelen. Deze moeten worden bereikt door een snelle overschakeling op schone brandstoffen, maatregelen om de energie-efficiëntie te verhogen en het motorvermogen te verlagen. De ontwikkeling van alternatieve brandstoffen zoals groene ammoniak of methanol wordt gezien als de sleutel tot emissievrije schepen.

Nieuwe IMO-maatregelen om vervuilende stoffen terug te dringen vanaf 1 januari 2023

Sinds 1 januari 2023 zijn er nieuwe IMO CO2-regels van kracht. De focus ligt op drie maatregelen om het doel van de initiële broeikasgasstrategie van de IMO om de CO2-intensiteit van de maritieme industrie met 40 procent te verminderen, te implementeren. Volgens de nieuwe IMO-regels voor 2023 moeten alle schepen

  1. hun Energie Efficiëntie Bestaande Schepen Index (EEXI) berekenen. De EEXI bepaalt de energie-efficiëntie van bestaande schepen op basis van hun energieverbruiksgegevens en andere belangrijke cijfers zoals snelheid, vermogen en motorgrootte. Nieuw gebouwde schepen moesten al de Energy Efficiency Design Index (EEDI) berekenen.
  2. hun jaarlijks bereikte operationele koolstofintensiteitsindicator (CII) voor het kalenderjaar berekenen. De CII combineert de CO2-uitstoot van een schip met de hoeveelheid vervoerde lading om de efficiëntie te rangschikken en te beoordelen. Vanaf nu krijgt elk schip een cijfer van A (goed) tot E (slecht).
  3. een goedgekeurd verbeterd Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) aan boord hebben. Dit document laat zien hoe de energie-efficiëntie van een schip moet worden verbeterd.

Klik hier voor meer informatie over de IMO 2023 CO2-reductiemaatregelen voor commerciële en niet-commerciële schepen.

De nieuwe IMO 2023 regelgeving zal de moderne maritieme industrie aanzienlijk veranderen. Blijf kijken naar ons volgende blogartikel om te lezen voor welke uitdagingen de industrie staat en hoe deze opgelost kunnen worden.

Ben je geïnteresseerd in steigeroplossingen voor de scheepsbouw, scheepsonderhoud en scheepsrenovatie? Download dan onze brochure over de maritieme industrie.

 

Ga terug

Reacties

Reactie toevoegen

Tel 2 en 9 bij elkaar op.

Neem contact op

Stronger. Together.

Het Scafom-rux-team is er om u te ondersteunen bij al uw vragen. Neem contact met ons op door op de onderstaande knop te klikken.